fbpx

Studiekosten Aftrek

Studiekosten verlagen

Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs.
Als je een beroepsopleiding voor uw toekomstige beroep volgt dan mag u de uitgaven hiervoor fiscaal in aftrek brengen middels de aftrek scholingsuitgaven. De kosten moeten door u of uw fiscale partner worden gemaakt en de studie of opleiding moet zijn gericht op uw beroep of uw toekomstige beroep.

Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de studie of opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken zoals woordenboeken, studiemateriaal zoals schriften, pennen, calculator en andere boeken die eventueel voor de studie benodigd zijn. Een computer die nodig is voor de opleiding is niet meer aftrekbaar.

De teruggaaf is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen uw inkomen belast is en bedraagt 36,55, 40,85 of 51,95 procent. Deze percentages zijn onder voorbehoud van nieuwe wetswijzigingen.

Aftrek scholingsuitgaven 2019

Ondanks eerdere berichten zal de scholingsaftrek ook nog in 2019 gelden.
Particulieren die een opleiding of studie voor een beroep volgen, kunnen  in 2018 en 2019 de kosten hiervan in aftrek brengen als scholingsuitgaven. Met ingang van 1 januari 2020 vervalt deze aftrekpost. In plaats daarvan komt een regeling met scholingsvouchers voor mensen die uit zichzelf minder snel geneigd zijn om scholing te volgen, maar waarvan het maatschappelijk belang van scholingsdeelname groot is.

Bedrijven en Instellingen

Bedrijven en instellingen mogen hun personeel of de ondernemer zelf, tegen zéér geringe kosten, scholen in diverse vak- en beroepsopleidingen die de organisatie ten goede komen. Zij genieten volledige scholingsaftrek op studiekosten.

De ARBO-wet schrijft voor dat elke onderneming of instelling verplicht is om het personeel (bij) te scholen/trainen. Bedrijven en instellingen die zich niet aan deze wetgeving houden kunnen een boete verwachten.

Ondernemers

Voor het op peil houden van de kennis en het op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn de scholingskosten waarvoor een leertraject nodig is als zakelijke kosten aftrekbaar van de winst.

Werknemers

Op zich zelf staande cursussen die niet binnen een leertraject vallen, maar wel passen binnen een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking kunnen met inbegrip van reis- en verblijfkosten door de werkgever belastingvrij worden vergoed.

Een rekenvoorbeeld voor particulieren
  • Iemand gaat een éénjarige beroepsopleiding volgen die inclusief alle bijkomende kosten in totaal
    bruto zal bedragen; 7.000,-
  • De niet aftrekbare drempel bedraagt: 250,-
  • Aftrekbaar bedrag: 6.750,-
  • Je bruto studiekosten zijn: 6.750,-
  • minus 42% aftrek van € 6.750,- (als u in deze belastingschijf valt) is: 2.835,-
  • Bruto kosten éénjarige beroepsopleiding is: 7.000,-
  • Belasting aftrek 42% is: 2.835,-
  • Effectieve netto studiekosten bedragen: 4.165,-

Type- en schrijffouten in teksten of prijzen, alsmede fouten die zijn ontstaan door wetswijzigingen of maatschappelijke veranderingen zijn altijd onder voorbehoud. Studenten hebben altijd een onderzoeksplicht.

Administratieve Beroepsopleidingen, Talen & Cursussen

Zakelijke, Communicatieve Beroepsopleidingen & Cursussen

Creatieve

Beroepsopleidingen & Cursussen

WhatsApp chat