Algemeen

Erkende Examens

Linnartz opleidingengroep werkt samen met een aantal gerenommeerde en landelijk erkende examenbureaus.
Je kunt hieronder klikken op de link om naar de website van deze organisaties te gaan.

SVM-nivo www.svmnivo.nl
CreatiefNivo www.creatiefnivo.nl
Stibex www.stibex.nl
Nederlandse Associatie voor praktijkexamens www.associatie.nl
SVH stichting vakontwikkeling horeca www.svh.nl
Wijnacademie www.wijnacademie.nl
Innovam/Ibki www.ibki.nl
Examenbureau REO www.reo.nl

Meer weten, bel ons voor een afspraak…

024 322 9716 of 0646 428 341 of mail: info@linnartz.nl

Studievoortgang

De Linnartz opleidingen beginnen merendeels in september/oktober of in februari/maart, toch kan het zijn dat er voor een bepaalde (specialistische) opleiding of module later worden opgestart.

Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld te weinig studenten zijn die direct na de 2 modules op MBO-niveau willen beginnen met een module op HBO-niveau. Iedere cursist/student mag zelf kiezen of hij/zij na een studie op MBO-niveau (direct) wil gaan doorstuderen op HBO-niveau. Wanneer er meerdere groepen zijn die een bepaalde beroepsopleiding volgen is het meestal geen probleem om direct na de MBO vakken door te gaan met de HBO vakken.

Net als op iedere school heb je te maken met mensen, die om welke reden dan ook, afvallen. Begint een school met 5 eerste klassen dan zijn daar naar 4 jaar hooguit 2 vierde klassen nog over. Om onze studenten/cursisten toch te kunnen garanderen dat ze de opleiding die ze gekozen hebben binnen afzienbare tijd kunnen afmaken, hebben wij het volgende studievoortgang systeem ontwikkeld.

Voorbeeld: Stel je schrijft je in februari in voor een calculatie opleiding. In de studiegids staat altijd het minimale en maximale aantal mensen die aan zo een opleiding kunnen meedoen. Het minimale aantal voor deze opleiding is zoals bij de meeste opleidingen vanaf 4 personen.

Wij nemen contact met de inschrijvers op en stellen, de opleiding 6 maanden uit tot oktober. In die tussentijd kunnen er nog meerdere mensen inschrijven voor deze calculatie opleiding. Mocht er in oktober nog te weinig inschrijvingen voor deze opleiding zijn dan nemen wij wederom contact op met de mensen die zich reeds aangemeld hebben en kunnen wij deze calculatie opleiding ook aanbieden als een verkorte spoedopleiding.

Immers met een hele kleine groep ga je veel sneller door de lesstof heen dan bij een volle groep van ca. 10 personen. Vaak scheelt het weinig of geen tijd dat men verloren heeft ten opzichte van de normale opleidingsduur en het tijdstip waarop men examen gaat doen. Op deze manier wordt het voortgangsproces van jouw studie gegarandeerd. Een 1 op 1 bijles gaat circa 5x sneller dan een groepsles.

Studiecoach tijdens de opleiding.

Mensen die er even doorheen zitten, twijfelen of een nieuwe target willen stellen, kunnen altijd contact opnemen met één van onze studieadviseurs, vertrouwenspersonen of studiecoaches.

Een bemoedigend gesprek kan leiden tot nieuwe inzichten. Een andere studie afmaken kan voor, tijdens of na de gekozen studie. Uniek is dat je het betaalde en niet gebruikte les-/collegegeld altijd kosteloos kunt meenemen naar de nieuwe studie die je bij ons wilt gaan afmaken. Mocht de nieuwe studie duurder zijn dan betaal je alleen het verschil bij. Studies worden jaarlijks gemoderniseerd, misschien heb je ingeschreven voor een “oude” module of studie terwijl je graag de gemoderniseerde versie wilt gaan volgen. De persoonlijke studiecoach geeft je advies en helpt je graag bij het nemen van de juiste beslissing.

Reserveren van collegegeld/lesgeld bij onverwachte omstandigheden

Indien je door omstandigheden de lessen tijdelijk niet meer kunt volgen kun je het collegegeld reserveren voor een nieuwe periode waarin je wel de colleges/lessen kunt volgen. Het reserveren van collegegeld/lesgeld is kosteloos maar moet wel direct schriftelijk worden aangevraagd na beëindiging van de vorige studie. Bij studenten die lessen verzuimen wordt niet automatisch het collegegeld/lesgeld gereserveerd voor een nieuw start moment.

Zorg dat je niet de klassieke fout maakt om met een incomplete opleiding te blijven zitten. Maak in ieder geval één MBO+/HBO beroepsopleiding in vol- of deeltijd helemaal af. De maatschappij vraagt niet om halve opleidingen.
Alle vakken in een beroepsopleiding zijn belangrijk om gespecialiseerd in een vak te zijn en daardoor snel met je afgeronde studie aan passende functie te komen.

Meld u direct aan bij onze Office Desk voor deze optie…

Bel ons: 024 322 9716 of 0646 428 341 of mail: info@linnartz.nl

BAL-opleidingen

Wij verzorgen al lang geen BOL of BBL meer, maar zogenaamde BAL-opleidingen. Deze ontwikkelde leerweg zonder subsidie of studiefinanciering staat voor Bewust Alternatieve Leerweg. Studenten die voor deze leerweg kiezen willen bewust een hele korte praktijkgerichte, mondelinge beroepsopleiding op MBO- of HBO-niveau.

Deze opleidingen worden gedoceerd door onze docenten uit de praktijk. Bij deze opleidingsvorm zijn de studiekosten aftrekbaar van de belasting, zie rekenvoorbeeld. BAL-opleidingen zijn korte alternatieve (geen reguliere) opleidingen met officiële examens. BAL-opleidingen zijn door hun korte duur en pragmatische aanpak zeer voordelig.
Laat u eens voorlichten over deze trajecten.

Meer weten, neem contact met ons op…

024 322 9716 of 0646 428 341 of mail: info@linnartz.nl

Verantwoorde studiekeuze

Een verantwoorde studiekeuze maken begint met een gratis en vrijblijvend informatief gesprek met een van onze ervaren studie-adviseur. Een telefonisch informatief gesprek duurt circa een half uur. Een persoonlijk informatief gesprek op het hoofdkantoor duurt circa één uur en heeft als voordeel dat we je van alles kunnen laten zien en weten. Tevens kunnen we nagaan wat je talenten zijn en wat jouw studietempo en toekomstvisie is. Bij twijfel of angst voor een bepaald vakonderdeel kan je ter orientatiel een gratis proefles of een hele proefdag met meerdere vakken volgen.

Wanneer je een bepaald beroep wilt gaan uitoefenen kun je het beste voor een complete beroepsopleiding met minimaal 6 vakken kiezen. Na deze voltijd-, deeltijd- of duale studie (werken en 1 dag studeren) kun je zelfstandig een beroep of een bepaalde functie binnen de desbetreffende branche uitoefenen.
Als je al een beroep hebt en bijgeschoold moet worden in een bepaalde discipline of vakonderdeel kun je kiezen uit één of meerdere cursussen/vakopleidingen.

Belangrijk: na het volgen van één module binnen een vakopleiding heb je nog geen volledig beroep, weinig werkgevers zullen je op basis van één enkelvoudig diploma aannemen.

Je kunt natuurlijk wel het aantal diploma’s uitbereiden zodat je uiteindelijk één einddiploma van een bepaalde beroepsopleiding op, MBO+ of HBO-niveau hebt.

Fiscaal gezien is het volgen van losse cursussen veel duurder dan het volgen van één of twee modules van een beroepsopleiding zie menu studiekosten. De studieduur van losse cursussen die je achterelkaar volgt duurt ook veel langer…

Verkeerde studiekeuze gemaakt?

Mocht je onverhoopt een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt, dan hoeft dat bij Linnartz opleidingengroep geen probleem te zijn. Verkeerde studiekeuzes maken komt steeds minder vaak voor omdat wij altijd een gratis en vrijblijvend informatief gesprek aanbieden.

Toch kan het door enthousiasme of een ander verwachtings-patroon nog fout gaan met de studie of studiekeuze. Opzeggen kost geld maar kan altijd nog als het probleem niet op te lossen is. Maar dat is waarschijnlijk niet jouw doel.

Je kunt zo snel mogelijk switchen van opleiding indien je weet welke opleiding je wel wilt gaan volgen. Je mag het nog niet gebruikte lesgeld reserveren en binnen 12 maanden na beëindiging van de opleiding kun je dit geld gebruiken voor een andere studie binnen het instituut.

Overleg uw situatie met ons en maak een afspraak.

Bel ons 024 322 9716 of 0646 428 341 of mail: info@linnartz.nl 

 

Erkenning

Een beroepsopleiding van Linnartz is samengesteld op de vraag vanuit de branche. Veel examens rond u dan ook extern af bij de landelijke examenbureaus die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebeid. Alle externe examens hebben een eigen erkenning, voor meer informatie betreffende de erkenning van een specifieke vakopleiding verwijzen wij u door naar de website van het desbetreffende examenbureaus, deze staat bij elke vakopleiding onder het kopje examen vermeld.

Bij alle interne examens wordt het niveau door Linnartz bepaald. Met de ervaring en kennis die wij de afgelopen 83 jaar hebben opgebouwd, weten wij dat het niveau van onze diploma’s goed wordt ontvangen door het bedrijfsleven en organisaties. Het bepalen van MBO+ of HBO niveau begint al bij de keuze van de juiste literatuur.

Alle examens worden door praktijkdocenten getoetst, zodat de inhoud en kennis up to date is. Een opleiding bij Linnartz kunt u als werkende student(e) aftrekken van de belasting. U heeft geen recht op studiefinanciering/lening. Studenten die nog leerplichtig zijn, kunnen een ontheffing bij de leerplichtambtenaar aanvragen.

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor onze kwaliteit en professionaliteit

Linnartz opleidingengroep is NRTO geregistreerd en wij voldoen aan het NRTO keurmerk

Linnartz opleidingengroep is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en in het bezit van het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingssector. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Linnartz opleidingengroep voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van onze medewerkers.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Klik voor meer informatie op www.nrto.nl/keurmerk

Linnartz opleidingengroep is bij het CRKBO geregistreerd

Ervaren vakdocenten uit de praktijk

Ook onze ervaren vakdocenten komen uit de dagelijkse praktijk en voldoen aan alle daarvoor geldende kwaliteitseisen. U ervaart naast de theoretische kennis de leuke voorbeelden uit hun eigen praktijk. Dat maakt juist ons contact onderwijs zo speciaal.

Maak eens een afspraak met één van onze docenten en laat u informeren wat er allemaal in en om de lessen wordt behandeld.
Neem contact op met onze Office Desk voor een afspraak…

024 322 9716 of 0646 428 341 of mail: info@linnartz.nl

Over ons

De Linnartz opleidingengroep (sinds 1937) is geregistreerd bij het CRKBO Centrale Registratie Kort Beroepsonderwijs en aangesloten bij het NRTO. Door deze registratie zijn wij net als alle andere erkende instituten voor beroeps- en vakonderwijs vrijgesteld van B.T.W. Verder zijn onze beroepsopleidingen zonder studielening.
Of je nu werkt en een deeltijd opleiding zoekt of een kortere voltijd opleiding. Wij hebben voor elke situatie een passende opleiding.

Wil je meer weten?

Linnartz Opleidingengroep met zijn bijna 83-jarige ervaring, wil je graag van dienst zijn bij het kiezen van je studierichting. Wij stellen het zeer op prijs in persoonlijk contact met jou te treden ten einde gezamenlijk de diverse mogelijkheden te bespreken, met inachtneming van de door jou genoten vooropleiding en interesse. Wij geven graag een deskundig advies.

Mogelijk dat dit je op nieuwe ideeën brengt en een nog beter perspectief biedt. Het instituut is gelegen nabij het centrum, op 5-10 minuten loopafstand van het NS Centraal Station Nijmegen. Dus bushalte Groenstraat stopt op ca. 100m van onze vestiging.

Een staf van circa 30 vakbekwame en praktijkgerichte leraren en voor de hogere studies academisch gevormde krachten, staat tot jouw beschikking. Ook beschikken wij over ervaren vakleerkrachten met veel praktische ervaring.

Ons percentage geslaagden ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Ruim 50.000 tevreden studenten met diploma gingen je voor in de afgelopen jaren.

Online studeren

Onze opleidingen voorzien u samen met onze uitgevers in Online studiemateriaal en oefenexamens. Ook maken onze docenten gebruik van Powerpoint presentaties die u thuis nog eens rustig kan nalezen van wat er is behandeld.
Tevens is Linnartz bezig met uitbreiding van onze Online E-learning toepassingen.

Meer weten, neem contact met ons op…
024 322 9716 of 0646 428 341 of mail: info@linnartz.nl


Martin Linnartz
In 1937 oprichter Linnartz opleidingengroep.

Klachtenprocedure

Mocht je tijdens of na de studie een klacht hebben dan kun je deze klacht(en) melden bij onze Office Desk.
Linnartz heeft een open cultuur waar alles bespreekbaar is. Het kan altijd voorkomen dat er iets fout gaat daar kunnen wij ook van leren.

Graag bespreken eerst graag met u waar het over gaat en indien gewenst maken wij samen met onze docent een persoonlijke afspraak en zoeken wij in overleg naar een oplossing.

U kan ook schriftelijk de klacht t.a.v. de directie indienen op het hoofdkantoor in Nijmegen. Behoudens vakanties nemen wij de klacht zo snel mogelijk in behandeling. Binnen vier weken krijg je antwoord of afspraak voor een bespreking over de klacht.

Mocht er een langere tijd nodig zijn om bijvoorbeeld onderzoek te doen, dan word je hiervan op de hoogte gesteld. Wij zullen dan een indicatie geven over de termijn waarop wij verwachten te antwoorden. Onze voorkeur gaat altijd uit van een persoonlijk overleg.

Linnartz opleidingen is aangesloten bij de NRTO. Mochten wij zelf de klacht niet kunnen oplossen zal er een beroep op de geschillencommissie van de NRTO gedaan kunnen worden. Het oordeel van de geschillencommissie is merendeels bindend, wij zullen de eventuele consequenties snel afhandelen.

Wilt u nu al graag een afspraak maken, bel ons…

024 322 9716 of 0646 of mail ons: info@linnartz.nl

  

Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. Gegevens betreffende een klacht  zullen 1 jaar bewaard worden.

Diplomagarantie

Wij kunnen studenten altijd een diploma garanderen daar wij de meeste examens extern laten afnemen door geaccrediteerde examenbureaus. Net als bij het rijexamen kun je (onbeperkt) een aantal keren per jaar examen doen als je voor dit examen op tijd hebt ingeschreven en het bijbehorende examengeld op tijd betaald.

Mocht je voor een vak niet het examen hebben gehaald, dan raden we je aan om met een van onze studieadviseurs contact op te nemen. Wellicht heb je dan onvoldoende kennis/talent in dat vak en moeten we samen kijken naar een oplossing.

Aangezien onze beroepsopleidingen allemaal een modulaire structuur hebben kunnen we kijken of er een beroepsopleiding is, waar dat moeilijke vak waar je mogelijk telkens weer een onvoldoende voor verwacht kan dat in overleg vermeden worden of waarvoor een ander (makkelijker) vak in de plaats komt. Er is altijd een bevredigende oplossing, als je maar met ons blijft communiceren.

Een aantrekkelijk Linnartz voordeel is…
Heb je minimaal 80% van de lessen gevolgd en ben je niet geslaagd, dan kunt je kosteloos de benodigde lessen volgen ter voorbereiding op het volgende dan gratis examen op kosten van Linnartz. Vanaf een derde examen komen deze voor uw eigen rekening.

Laat ons weten of u wel of niet bent geslaagd en maak een afspraak voor overleg…

Bel ons 024 322 9716 of 0646 428 341 of mail: info@linnartz.nl

De Linnartz aanpak

Linnartz Opleidingengroep verzorgt al 83 jaar gerichte vak- en beroepsopleidingen, seminars en Post-HBO opleidingen.

Klassikaal opleide zorgt voor persoonlijke aandacht.  Alle docenten zijn professionals uit de praktijk. Tijdens de lessen wordt op deze manier, naast de benodigde theoretische kennis, veel gewerkt aan de hand van praktijkvoorbeelden.  Wij houden nauw contact met het bedrijfsleven en organisaties. Dit zorgt ervoor dat wij de vakkenpakketten kunnen opstellen vanuit de vraag vanuit de branche.
Zo sluiten onze beroepsopleidingen naadloos aan op de praktijk.

Je kunt je studie zowel in deeltijd als voltijd volgen. Wil je een opleiding volgen naast je huidige baan? Dan kun je een deeltijd opleiding volgen. Wil je juist snel aan de slag? Dan kies je voor onze voltijd variant.

Bij elke opleiding wordt er van je verwacht dat je behoorlijk veel zelfstudie doet. Het voordeel hiervan is dat tijdens de lessen alle tijd aan vragen en de nieuwe lesstof praktijkaandacht wordt gegeven. Als student kan je je huiswerktijd zelf indelen. Hierdoor is het voor iedereen te combineren en is de snelheid waarmee je de studie volgt, aan te passen aan je eigen situatie.

Linnartz Online ondersteuning


In samenwerking met onze uitgevers wordt tevens zorg gedragen voor Online ondersteuning en toegang tot de Linnartz Online E-Learning programma’s.

Voor cursisten die eerst kennis willen maken wat een bepaalde beroep met zich meebrengt, biedt Linnartz-Online u de mogelijkheid u verder te informeren.

Deel- of Voltijd studie

Wij bieden al vanaf 1937 snelle doeltreffende opleidingen en studies aan in voltijd-,  deeltijd of duaal. In een voltijd opleiding gaat de student twee dagen naar school gedurende ca. 8 maanden om op MBO+ of HBO niveau een einddiploma te halen.

Studenten die in deeltijd (of duaal) studeren gaan gedurende een aantal maanden (4 tot 8) één dag per week naar school om hun einddiploma op MBO+ of HBO niveau te halen. In vergelijking met het reguliere onderwijs is dit flitsend snel. Deze opleidingen worden ook wel flitsopleiding of flitsstudie genoemd. Ons percentage geslaagden ligt ver boven het gemiddelde in Nederland.

Linnartz werkt uitsluitend met kleine groepen, variërend van 4 tot circa 10 personen per groep.  Onze zeer persoonlijke en klantvriendelijke benadering van de klant (student) zorgt voor een optimaal resultaat.
Daarmee bieden wij betaalbaar kwaliteitsonderwijs in klein groepsverband waardoor wij een civiele erkenning hebben gekregen.

Meer weten? Bel of mail ons…

024 322 9716 of 066 428 341 of mail: info@linnartz.nl

Onze Docenten

Linnartz opleidingengroep werkt uitsluitend met zelfstandige praktijkdocenten. Voor elk vak wordt een docent gekozen met vakkennis en ervaring uit de eigen praktijk. Linnartz en het onafhankelijke CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) toetsen nauwkeurig of een docent voldoet aan de strenge eisen. Een van de belangrijkste eis is dat een docent uit de praktijk komt en in het vakgebied werkzaam is.

Eider vakgebied is jaarlijks aan veranderingen onderhevig, z ook onze opledingen en ondersetunende technieken zoals Online toepassingen. Bij creatieve vakken speelt de trendgevoeligheid een belangrijke rol.

Het voordeel van docenten uit de praktijk voor de studenten is dat juist de praktijkinbreng tijdens de lessen altijd up to date is.  Ook kan een docent, met deze kennis uit de branche je advies geven over de diverse mogelijkheden qua werk na de opleiding zoals carriere begeleiding.

Benieuwd naar onze docenten? Lees meer bij docenten aan het woord op onze homepage.

Wilt u een overleg met één van onze docenten…
Bel ons voor afspraak:

024 322 9716 of 0646 428 341 of mail: info@linnartz.nl

Voordelen van onze beroepsopleidingen

 • Alle Beroepsopleidingen zijn aftrekbaar van de belasting; informeer bij je studieadviseur en lees de informatie omtrent de studiekostenaftrek.
 • Alle vol- en deeltijdopleidingen zijn door de modulaire opbouw koppelbaar. Voordeel: je hoeft, wanneer je een ander specialisme kiest, niet meer de gehele opleiding te volgen, alleen nog maar de ontbrekende vakken. Er zijn dus geen kostbare studietijd en lesgeld verloren gegaan als je spijt krijgt van een eerder genomen studiekeuze.
 • Alle vol- en deeltijdopleidingen bestaan uit minimaal 6 vakken waarin afzonderlijk examen wordt gedaan en waarvoor een officieel diploma wordt afgegeven. Mocht je onverhoopt stoppen (tijdens de opleiding) dan heb je toch al een aantal waardevolle diploma’s behaald. Je haalt dus een hoger rendement uit je lesgeld, zelfs als je de studie niet helemaal afmaakt.
 • Alle vol- en deeltijdopleidingen worden zoveel mogelijk afgesloten met erkende examens omdat deze door het bedrijfsleven en de overheid het best gehonoreerd worden. Tevens hebben de individuele erkende examens internationale erkenning en is men niet gebonden aan werk binnen een regio of land.
 • Alle vol- en deeltijdopleidingen bevatten enige uren thuisstudie. Voordeel: je studeert minder uren op school waardoor je flexibeler de tijd kunt indelen. Aangezien wij met volwassen mensen vanaf 18 jaar werken is de verhouding lestijd/studietijd op een verantwoorde manier aangepast.

Hopelijk ben je overtuigd van de voordelen van onze modulaire opleidingsstructuur. Wij hopen dat wij je keuze tussen een 5-daagse voltijd opleiding met studiefinanciering of een 2-daagse vol- of 1-daagse deeltijdopleiding die fiscaal aftrekbaar is, kunnen vergemakkelijken. Werken en studeren (duaal leren) is ook een veel gekozen optie temeer omdat men dan vaak geen stage meer hoeft te lopen.

Wat zeggen studenten. Linda

Linda Olijkan (Oud student Beroepsopleiding Allround Styliste)

Dag allemaal,
Mijn naam is Linda Olijkan en ik ben oud studente van Linnartz opleidingen. Ik heb de studie Styliste gevolgd in 2 modules, waarin ik de vakken; binnenhuisarchitectuur, interieur styliste, verkooptraining, visuele communicatie, productstyling & vormgeving en etalage- en eventstyling heb afgerond.

De keuze voor Linnartz was, ondanks dat ik 2 uur moest reizen naar Nijmegen om er te komen, heel goed te combineren met mijn gezin en werk. Ik had 1 dag per week les en verder veel huiswerk, maar dat kan je plannen.
Wat ik ook erg leuk vond is dat we les kregen van docenten die ervaring hadden in de praktijk. Zo krijg je alle tips en tricks over de praktijk te weten en leer je van het begin tot het eind hoe je te werk moet gaan in de praktijk.
Ik heb een leuke tijd gehad op school, ontzettend veel geleerd, leuke mensen leren kennen die dezelfde interesse’s hadden als ik en een basis om een eigen bedrijf op te zetten.Tijdens de opleiding kwam ik erachter dat Interieur styliste mij als beroep het meeste lag en ben ik meteen begonnen om een eigen bedrijfje op poten te zetten. Ik heb een logo, website, facebook pagina, flyers en visitekaartjes gemaakt waarmee ik mijn beginnende bedrijfje kon promoten. Ook heb ik mee gewerkt aan de opbouw van de vtwonenbeurs en ben ik met een studie vr

iendin (van Linnartz) in volle voorbereiding om op de Creative life event te staan in Maart 2018.Nu na een half jaar kan ik wel zeggen dat Stylefull een goed lopend bedrijf is en ik al verschillende klanten blij heb kunnen maken met mijn interieuradvies.

Kijk voor informatie en mijn portfolio op mijn site: www.stylefull.nl 

 

Dus spreekt  mijn verhaal jou aan?! Volg dan een opleiding bij Linnartz opleidingen en streef je droom na!

Met wat doorzettingsvermogen kom je er altijd!

Wat zeggen studenten José

José van Leuven. Student Allround Stylist op HBO niveau.

Door het volgen van de opleiding Interieur Ontwerper en Interieur Stylist bij Linnartz heb ik de stap kunnen maken en mijzelf ontwikkeld tot een professionele Interieur Ontwerper -Stylist.

In de afgelopen 20 jaar ben ik als bouwkundige werkzaam geweest. Het was een langgekoesterde wens om naast deze functie, mijn creatieve kant te ontwikkelen.

Ik wist niet precies hoe of wat. Linnartz gaf mij het advies om de opleiding Interieur Stylist te volgen. Een goed advies, want hiermee combineer ik mijn kennis van woningen met de creatieve kant van inrichting en interieur. De persoonlijke begeleiding en individuele gesprekken met docenten in de lessen gaven mij het volste vertrouwen dat je serieus genomen wordt. Iets dat juist in het begin van de opleiding nodig is om je eigen ideeën te ontwikkelen. De open en hartelijke sfeer in de lessen, de kleine groepen droegen daar ook aan bij. Wat ik erg waardeer is dat de opleiding adviseurs en docenten echt met je meedenken. Zo had ik een periode waarin ik door omstandigheden het tempo niet kon bijhouden. Het was heel fijn dat ze maatwerkmodules boden zodat ik de opleiding kon blijven volgen.

Op dit moment geef ik interieuradvies, onder andere in een woningwinkel. Wat ik daarbij in de praktijk toepas is wat bij deze opleiding voorop staat: de persoonlijke smaak en woonwens van de klant staat centraal. Met mijn geleerde kennis van interieur ontwerpen, inzicht in trends en creatieve oplossingen draag ik daaraan bij tot een passend geheel.

Ik krijg veel positieve reacties op mijn ontwerpen en ik ben blij dat ik met hulp van Linnartz deze stap heb kunnen maken!

In 2018 ga de start maken als

JvL – ONTWERP BURO (www.jvl-ontwerp.com)
Interieur Ontwerper / Stylist
Vastgoed fotografie
Visuele Communicatie

Video interieurtekening

Tijdens de vakopleiding Binnenhuisarchitectuur gaan we veel aandacht aan de tekentechnieken besteden. Het doel is om na 8 maanden een schets, plattegrond, 1 puntperspectief en 2 puntperspectief tekening te kunnen maken.

Bekijk onderstaande video om zie hoe je een interieur tekening opzet.

 

Wil jij ook een mooie interieurtekening kunnen maken? Volg dan de korte vakopleiding Binnenhuisarchitectuur. Tijdens deze vakopleiding leer je een compleet uitvoerbaar portfolio te maken. Dit alles op basis van wensen en eisen van de klant. Deze vakopleiding bestaat niet uit alleen een interieur tekening maken, ook de inrichting van het interieur zal vormgegeven moeten worden.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over het volgen van een opleiding bij Linnartz? Hieronder kun je de veelgestelde vragen nalopen. Misschien zit hier al het antwoord bij die je zoekt.

 • Waarom kiezen voor Linnartz
  Linnartz is een betrokken opleider waarbij wij elke student bij naam kennen. Elke student volgt een persoonlijk traject, vaak op maat en naar wens van de student. Daarnaast zal de student praktijkgericht opgeleid worden. Dit omdat wij werken met docenten die naast dat zij lesgeven ook in het vak werken.
 • Wat is het verschil tussen een 4 jarige reguliere opleiding en een korte beroepsopleiding van Linnartz.
  Een beroepsopleiding kunnen wij korter aanbieden omdat deze gericht is op de praktijk. Het vakkenpakket is dus een stuk kleiner, zonder aan kwaliteit in te leveren. 
 • Kan ik na een MBO+ beroepsopleiding direct doorstromen naar een HBO opleiding?
  Na het behalen van de 1e en 2e module van de opleiding is het altijd mogelijk om de extra HBO module van Linnartz te volgen. Wil je op een hogeschool een opleiding gaan volgen dan adviseren wij om advies in te winnen bij de desbetreffende opleider. Elke opleider heeft hier eigen regels voor, ook heeft het ermee te maken welke vooropleiding en vervolg opleiding je wilt gaan volgen.
 • Als ik een examen niet haal wat dan?
  Voor alle examens geldt dat deze herkanst kunnen worden. Hoe snel dit kan is afhankelijk van de examenplanning.

 • Kan ik een onderdeel van een beroepsopleiding ook los volgen?
  Ja dit kan. Alle vakken uit een beroepsopleiding zijn ook los te volgen als Vakopleiding. Bekijk in de studiegids onze losse vakopleidingen voor meer informatie.

 • Als ik een vakopleiding heb afgerond kan ik dan alsnog een beroepsopleiding volgen?
  Ja dat kan. je krijgt dan vrijstelling voor het vak dat je hebt afgerond. Alle resterende vakken kun je dan alsnog doorlopen. Onze studieadviseurs kunnen je ook altijd helpen bij het kiezen van de juiste volgorde van vakken.

 • Wat als ik tijdens de opleiding erachter kom dat deze niet bij mij past?
  Maak dan direct een afspraak met een studieadviseur. Je kunt altijd switchen van opleiding met behoudt van lesgeld. Zo hoef je niet meer opnieuw collegegeld te betalen, enkel het verschil mocht deze er zijn.

 • Kan ik ook een opleiding via de gemeente of het UWV volgen?
  Ja dat kan. Linnartz opleidingengroep heeft een scholingsovereenkomst met het UWV. Onze studieadviseurs kunnen je altijd helpen bij de voorbereiding van de aanvraag.

  Meer weten, bel ons dan…
  024 322 9716 of 0646 428 341 of mail: info@linnartz.nl

Wat zeggen studenten. Elisabeth

Onderstaand een review van Elisabeth. Zij heeft de 1e module van de opleiding Tuindesign doorlopen.

Copyright Auteursrecht

Linnartz gebruikt foto’s, images en dergelijke welke wij of krijgen van  de deelnemers, van het Internet of andere openbare bronnen.
Wij trachten ieders auteursrecht te respecteren door bronvermelding voor zover bekend.

 

Mochten wij per abuis iets hebben gebruikt waarop uw auteursrecht rust, laat het ons dan weten, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

 

Het bestuur en de beherende stichtingen sluiten iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid nadrukkelijk uit.

Studie voorwaarden

Linnartz opleidingen groep is geregistreerd bij de brancheorganisatie NRTO (Nederlandse raad voor training en onderwijs). Door deze registratie hanteren wij de algemene voorwaarden en gedragscodes van het NRTO.

Door op de link hieronder de klikken kunt u deze voorwaarden nalezen.

Te huur training- en vergaderruimten

Linnartz opleidingengroep biedt ruimten aan voor trainings- of vergader doeleinden op haar locatie aan de St. Annastraat 187 te Nijmegen. Wij hebben een  modern kantoor op loopafstand van NS station en busverbindingen nabij het centrum. Komt u met de auto dan kunt u op eigen terrein parkeren, ingang Oude Groenewoudseweg.

De ruimtes zijn te huur voor € 55,- per dagdeel, vrijgesteld van BTW, per drie uur.

Wat bieden wij:

 • Flexibel huren van de ruimte in overleg met onze Office Desk
 • Beschikbaar één ruimte van tot 20 personen;
 • Diverse kleinere ruimtes tot maximaal 10 personen.

Voor deze ruimtes gelden:

 • Gunstige tarieven, 6 dagen per week beschikbaar vanaf 09:00 tot 22:00 uur;
 • Huren van de ruimte in de ochtend, middag en avond van maandag t/m zaterdag;
 • Huurtermijnen van 3 uur tot aaneengesloten dagdelen;
 • Indien gewenst Pc’s of laptops voorzien van draadloos internet;
 • Mogelijkheid om de ruimte in te delen als examenruimte maximaal 14 plekken
 • Tijdens een vergadering of bijeenkomst kunnen maximaal 20 personen per ruimte verblijven (tafel, stoel);
 • Werken in stilte, gratis Wi-Fi;
 • Koffie / thee / water inbegrepen in de lesruimten of in de lounge ruimte;
 • Lunch en/of diner mogelijk, bij tijdige bestelling en wensen. Kosten per regeling.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Linnartz Office Desk: 024 322 9716 of 0646 428 341 of via Email: info@linnartz.nl.

 

 

Administratieve Beroepsopleidingen, Talen & Cursussen

Zakelijke, Communicatieve Beroepsopleidingen & Cursussen

Creatieve

Beroepsopleidingen & Cursussen

WhatsApp chat