fbpx

Scholingsaftrek 2018

Belastingaftrek studiekosten in 2018 nog mogelijk

Overweegt u een studie te gaan volgen, dan kan het financieel aantrekkelijk zijn om hier in 2018 nog mee te beginnen. Volgt u in 2018 een beroepsgerichte opleiding en heeft u geen recht op studiefinanciering, dan mag u de uitgaven hiervoor in 2018 nog fiscaal in aftrek brengen middels de aftrek scholingsuitgaven. De kosten moeten door u of uw fiscale partner worden gemaakt en de studie of opleiding moet zijn gericht op uw beroep of uw toekomstige beroep.

Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de studie of opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken zoals woordenboeken, studiemateriaal zoals schriften, pennen, calculator en andere boeken die eventueel voor de studie benodigd zijn. Een computer die nodig is voor de opleiding is niet meer aftrekbaar. Verder vallen reis- verblijf- en ziektekosten ook niet onder deze regeling.

De teruggaaf is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen uw inkomen belast is.

Verandering per 1 januari 2019 nog onduidelijk

Met ingang van 1 januari 2019 vervalt de aftrek scholingsuitgaven. In plaats daarvan komt een regeling met scholingsvouchers voor mensen die uit zichzelf minder snel geneigd zijn om scholing te volgen, maar waarvan het maatschappelijk belang van scholingsdeelname groot is. Exacte invulling van deze regeling is tot nu toe uitgebleven. Hopelijk zal de voorjaarsnota hier meer duidelijkheid over geven.

Een rekenvoorbeeld

Hoe berekent u de hoogte van uw teruggaaf? Hiervoor telt u al uw verplichte studiekosten op, u haalt daar eventuele vergoedingen vanaf (bijvoorbeeld van uw werkgever), vervolgens haalt u hier nog de drempel van € 250,00 vanaf. Wat overblijft is uw aftrekpost. De daadwerkelijke aftrek is afhankelijk van het belastingtarief dat voor u geldt.

Een voorbeeld:

– U volgt een eenjarige beroepsopleiding die inclusief alle bijkomende kosten in totaal bruto zal bedragen;€ 7.000,
– De niet aftrekbare drempel bedraagt:€ 250,-
– Aftrekbaar bedrag:€ 6.750,-
– Je bruto studiekosten zijn:€ 6.750,-
– minus 42% aftrek van € 6.750,- (als u in deze belastingschijf valt) is:€ 2.835,-
– Belasting aftrek 42% is:€ 2.835,-

Type- en schrijffouten in teksten of prijzen, alsmede fouten die zijn ontstaan door wetswijzigingen of maatschappelijke veranderingen onder voorbehoud.