Scholingsaftrek ook in 2019

Het is ook in 2019 nog mogelijk om gebruik te maken van de scholingsaftrek.

In de Rijksbegroting 2019 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen staat dat deze regeling in 2019 nog gehandhaafd blijft.

In het Regeerakkoord is afgesproken dat de fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening. In 2019 blijft de fiscale scholingsaftrek nog behouden.

Het kabinet is van plan om de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven vanaf 2020 om te vormen tot een gerichte uitgavenregeling. In 2019 is € 7,25 miljoen beschikbaar om een begin te kunnen maken met het verbeteren van de randvoorwaarden voor leven lang ontwikkelen.

Stel je opleiding niet uit tot 2020 en maak nu nog gebruik van de scholingsaftrek. De budgetten voor de scholingsvoucher zullen veel lager zijn.

 

Wil jij weten hoe deze regeling er voor jouw uitziet?

WhatsApp chat