fbpx

Beroepsopleiding Jobcoach/ Schuldsaneringscoach

Beroepsopleiding: Jobcoach/Schuldsaneringscoach

(vol- of deeltijdopleiding MBO+ of HBO niveau)

Veel mensen zijn momenteel werkzoekend en ieder jaar komen daar tientallen duizenden mensen en afgestudeerde studenten bij. Door het bezuinigen op het sociale “vangnet” komen ook steeds meer mensen in financiële problemen die een schuldhulpverlener nodig hebben.

De roep om professionele Jobcoaches voor werkzoekende en Schuldsaneringscoaches bij allerlei uitkeringsinstanties en hulpverleningsinstanties is groot. Daarnaast zijn er hulpverleners die bij of om willen scholen in dit vak of als zzp-er zelfstandig willen gaan werken.

Na onderzoek hebben wij een korte pasklare beroepsopleiding hiervoor ontwikkeld die vaktechnisch voldoet aan de eisen die verwacht mogen worden van een Job- en/of Schuldsaneringscoach. Deze zeer verantwoordelijke functie kan alleen worden uitgevoerd door goed opgeleide mensen met een grote sociale bewogenheid.

Hoe wil jij de Beroepsopleiding Jobcoach/ Schuldsaneringscoach volgen?

Je kunt kiezen uit een 1 jarige voltijd  of 2 jarige deeltijd als dag- of avondopleiding. Linnartz voordeel van deze modulaire opleiding is dat je veel flexibeler je tijd kunt indelen, terwijl je toch mondeling onderwijs volgt onder leiding van ervaren praktijkdocenten. Alle beroepsopleidingen vallen buiten het leningstelsel, je bouwt dus ook geen studieschuld op.

Voltijdstudie: 1 jaar, 2 dagen per week studie volgen van 10.00 tot ca. 17.00 uur (module 1 & 2 volg je tegelijk).
Deeltijdstudie: 2 jaar, 1 dag per week studie volgen van 10.00 tot ca. 17.00 uur (studeren per module).

Job-/Schuldsaneringscoach gezamenlijke module 1

 • Middle Management (diploma)

  vakken: organisatie, communicatie, management, personeelsbeleid, klachtbehandeling, motivatie- en gesprekstechnieken.
  1x per week 2 uur les (studieduur ca. 8 maanden).

 • Time management (diploma)

  vakken: planning, bedrijfsorganisatie, time management.
  1x per week 2 uur les (studieduur ca. 3 maanden).

 • Training Psychologisch Onderhandelen (diploma)

  vakken: algemene training in bemiddeling en onderhandelen, gestructureerde onderhandelings, vraag- en gesprekstechnieken.
  1x per week 2 uur les (studieduur ca. 2 maanden).

Module 1 duurt circa 8 maanden, 1 dag of 2 avonden per week maximaal 6 uur les. Op deze site staat meer informatie per individuele opleiding, zie de inhoudsopgave.

Jobcoach module 2

 • Communicatie-A (diploma)

  vakken: in- en externecommunicatie, planning, bedrijfsjournalistiek, voorlichting, reclame.
  1x per week 2 uur les (studieduur ca. 8 maanden).

 • Loopbaan-management (L.M. diploma)

  vakken: communicatie, netwerkplanning, voorlichting, outplacement, detachering, WMO wet, Human Resource Management, etc.
  1x per week 2 uur les (studieduur ca. 6 maanden).

 • Correspondentie Nederlands (diploma)

  vakken: spelling en grammatica, brieven, stijl- en schrijffouten.
  1x per week 2 uur les (studieduur ca. 6 maanden).

Module 2 duurt circa 8 maanden, 1 dag of 2 avonden per week maximaal 6 uur les. Op deze site staat meer informatie per individuele opleiding, zie de inhoudsopgave.

Schuldsaneringscoach aangepaste module 2

Mensen die alleen Schuldsaneringscoach willen worden kunnen het vak Loopbaan-management in module 2 laten vallen en in plaats daarvan de goedkopere cursus basiskennis boekhouden (BKB) volgen. Voor hen zal het collegegeld voor module 2 met € 400,- dalen.
Zij die beide einddiploma’s willen behalen (Jobcoach en Schuldsaneringscoach) zullen dus één vak extra moeten volgen.

studiekosten Meer informatieSchrijf nu in

Job-/Schuldsaneringscoach op HBO niveau afronden?

Mensen die de opleiding Job-/Schuldsaneringscoach willen afsluiten op HBO niveau moeten een aantal extra vakken volgen:

De HBO module zal ca. 8 maanden in beslag nemen, 1 dag of 2 avonden per week ca.  8 uur les.

Dit is de kortste en voordeligste Job-/Schuldsaneringscoach opleiding van Nederland, zonder verlaging van het niveau en de kwaliteit van het onderwijs. Lesblokken van ca. 2 uur per vak halen een véél hoger rendement uit de lestijd, dan lesblokken van 50 minuten op school, waardoor de opleidingsduur enorm verkort wordt!

Belangrijke studenten informatie

Wij hechten er veel waarde aan dat je een goede studiekeuze maakt. Wij willen je dan ook graag helpen bij deze belangrijke en vaak moeilijke taak. Daarom willen wij graag vrijblijvend in contact komen met toekomstige studenten. We kunnen dan tijdens een gesprek vaststellen of deze opleiding de juiste keuze is. Misschien heb je, op basis van je vooropleiding wel recht op vrijstelling voor een bepaald vakonderdeel. Het informatief gesprek, dat wij bij ons zullen hebben duurt circa één uur en is kosteloos. Je kunt ook een terugbelafspraak maken. Dit gesprek zal ongeveer een half uur duren. Bovendien kunnen wij je bij twijfel een proefles aanbieden. Maak snel een afspraak met een studieadviseur. Zie ook de belangrijke informatie omtrent de studiekostenverlaging onder de button aftrek studiekosten.

Beroepsopleiding: Jobcoach/Schuldsaneringscoach

Doelgroep

deze opleiding is bestemd voor communicatieve en sociale mensen, die probleemoplossend willen gaan coachen.

Vooropleiding

middelbaar werk of denkniveau zie kopje talent.

Talent

sociaal, communicatief, met veel sociale vaardigheden.

Aanvang opleiding

Medio september/oktober of in februari/maart. Deze opleiding wordt enkel in Nijmegen verzorgt.

Opleidingsduur

Module 1 ca. 8 maanden. Module 2 ca. 8 maanden. HBO module ca. 8 maanden.

Studietijd

De thuisstudie zal circa 7 uur per module bedragen. De geadviseerde huiswerktijd is mede afhankelijk van je vooropleiding en talent.

Examen

de individuele examens worden afgenomen medio mei/juni of medio december/januari. Dit is afhankelijk van de data van de examens. Na het behalen van deze 6 onafhankelijke deelexamens wordt het overkoepelende Linnartz diploma Jobcoach en/of Schuldsaneringscoach op MBO+ niveau uitgereikt. Studenten die dit Linnartz diploma op HBO niveau uitgereikt willen krijgen, kunnen nog de HBO vakken volgen zie kopje HBO-niveau.

Groepsgrootte

Minimaal 8 maximaal 20 personen.

Beroepsopleiding: Jobcoach/Schuldsaneringscoach

Collegegeld

Module 1: € 2.630,- of 3 termijnen van € 935,-.
Module 2: € 2.995,- of 3 termijnen van € 1.065,-.
HBO module: € 4.405,-.

Zie voor studiekostenverlaging de button aftrek studiekosten.

Boekengeld

Module 1 ca. € 250,-.
Module 2 ca. € 150,-.
HBO module ca. € 350,-

Examengeld

Module 1 ca. € 740,-.
Module 2 ca. € 800,-.
HBO module ca. € 1.730,-.

Het examengeld wordt per examen betaald aan de betreffende examencommissie.

Beroepsopleiding: Jobcoach/Schuldsaneringscoach

Gerelateerde opleidingen

Als deze opleiding je interesseert dan ben je wellicht ook geïnteresseerd in de volgende alternatieven:

Beroepsopleiding: Communicatie P.R. Management
Beroepsopleiding: Small Business Management (De Ondernemers Studie)

Ben je op zoek naar een korte vakopleiding of cursus dan is één van onderstaande opleidingen wellicht iets voor je:

Beroepsopleiding: Jobcoach/Schuldsaneringscoach

Vol- of deeltijdopleiding MBO+/HBO niveau ©

Het lesrooster wordt aan de hand van de inschrijvingen gemaakt. Tijdens het inschrijven kunt u uw eigen voorkeuren aangeven. Zo is het mogelijk om aan te geven op welke dag(en) u de opleiding niet kunt volgen, of u de opleiding in deeltijd of voltijd wenst te volgen en of dit een dag of avondopleiding moet zijn. Binnenkort zal hier het lesrooster vermeld gaan worden.

Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Niveau

MBO+ of HBO niveau

Vooropleiding

middelbaar werk of denkniveau zie kopje talent.

Aanvang opleiding

Medio september/oktober of in februari/maart. Deze opleiding wordt enkel in Nijmegen verzorgt.

Opleidingsduur

Module 1 ca. 8 maanden. Module 2 ca. 8 maanden. HBO module ca. 8 maanden.

Groepsgrootte

Minimaal 8 maximaal 20 personen.

Voltijd/Deeltijd

dag- of avondopleiding

 • Kleine lesgroepen
 • Docenten uit de praktijk
 • Gericht vakkenpakket

Beroepsopleiding: Jobcoach/Schuldsaneringscoach

(vol- of deeltijdopleiding MBO+ of HBO niveau)

Veel mensen zijn momenteel werkzoekend en ieder jaar komen daar tientallen duizenden mensen en afgestudeerde studenten bij. Door het bezuinigen op het sociale “vangnet” komen ook steeds meer mensen in financiële problemen die een schuldhulpverlener nodig hebben.

De roep om professionele Jobcoaches voor werkzoekende en Schuldsaneringscoaches bij allerlei uitkeringsinstanties en hulpverleningsinstanties is groot. Daarnaast zijn er hulpverleners die bij of om willen scholen in dit vak of als zzp-er zelfstandig willen gaan werken.

Na onderzoek hebben wij een korte pasklare beroepsopleiding hiervoor ontwikkeld die vaktechnisch voldoet aan de eisen die verwacht mogen worden van een Job- en/of Schuldsaneringscoach. Deze zeer verantwoordelijke functie kan alleen worden uitgevoerd door goed opgeleide mensen met een grote sociale bewogenheid.

Hoe wil jij de Beroepsopleiding Jobcoach/ Schuldsaneringscoach volgen?

Je kunt kiezen uit een 1 jarige voltijd  of 2 jarige deeltijd als dag- of avondopleiding. Linnartz voordeel van deze modulaire opleiding is dat je veel flexibeler je tijd kunt indelen, terwijl je toch mondeling onderwijs volgt onder leiding van ervaren praktijkdocenten. Alle beroepsopleidingen vallen buiten het leningstelsel, je bouwt dus ook geen studieschuld op.

Voltijdstudie: 1 jaar, 2 dagen per week studie volgen van 10.00 tot ca. 17.00 uur (module 1 & 2 volg je tegelijk).
Deeltijdstudie: 2 jaar, 1 dag per week studie volgen van 10.00 tot ca. 17.00 uur (studeren per module).

Job-/Schuldsaneringscoach gezamenlijke module 1

 • Middle Management (diploma)

  vakken: organisatie, communicatie, management, personeelsbeleid, klachtbehandeling, motivatie- en gesprekstechnieken.
  1x per week 2 uur les (studieduur ca. 8 maanden).

 • Time management (diploma)

  vakken: planning, bedrijfsorganisatie, time management.
  1x per week 2 uur les (studieduur ca. 3 maanden).

 • Training Psychologisch Onderhandelen (diploma)

  vakken: algemene training in bemiddeling en onderhandelen, gestructureerde onderhandelings, vraag- en gesprekstechnieken.
  1x per week 2 uur les (studieduur ca. 2 maanden).

Module 1 duurt circa 8 maanden, 1 dag of 2 avonden per week maximaal 6 uur les. Op deze site staat meer informatie per individuele opleiding, zie de inhoudsopgave.

Jobcoach module 2

 • Communicatie-A (diploma)

  vakken: in- en externecommunicatie, planning, bedrijfsjournalistiek, voorlichting, reclame.
  1x per week 2 uur les (studieduur ca. 8 maanden).

 • Loopbaan-management (L.M. diploma)

  vakken: communicatie, netwerkplanning, voorlichting, outplacement, detachering, WMO wet, Human Resource Management, etc.
  1x per week 2 uur les (studieduur ca. 6 maanden).

 • Correspondentie Nederlands (diploma)

  vakken: spelling en grammatica, brieven, stijl- en schrijffouten.
  1x per week 2 uur les (studieduur ca. 6 maanden).

Module 2 duurt circa 8 maanden, 1 dag of 2 avonden per week maximaal 6 uur les. Op deze site staat meer informatie per individuele opleiding, zie de inhoudsopgave.

Schuldsaneringscoach aangepaste module 2

Mensen die alleen Schuldsaneringscoach willen worden kunnen het vak Loopbaan-management in module 2 laten vallen en in plaats daarvan de goedkopere cursus basiskennis boekhouden (BKB) volgen. Voor hen zal het collegegeld voor module 2 met € 400,- dalen.
Zij die beide einddiploma’s willen behalen (Jobcoach en Schuldsaneringscoach) zullen dus één vak extra moeten volgen.

studiekosten Meer informatieSchrijf nu in

Job-/Schuldsaneringscoach op HBO niveau afronden?

Mensen die de opleiding Job-/Schuldsaneringscoach willen afsluiten op HBO niveau moeten een aantal extra vakken volgen:

De HBO module zal ca. 8 maanden in beslag nemen, 1 dag of 2 avonden per week ca.  8 uur les.

Dit is de kortste en voordeligste Job-/Schuldsaneringscoach opleiding van Nederland, zonder verlaging van het niveau en de kwaliteit van het onderwijs. Lesblokken van ca. 2 uur per vak halen een véél hoger rendement uit de lestijd, dan lesblokken van 50 minuten op school, waardoor de opleidingsduur enorm verkort wordt!

Belangrijke studenten informatie

Wij hechten er veel waarde aan dat je een goede studiekeuze maakt. Wij willen je dan ook graag helpen bij deze belangrijke en vaak moeilijke taak. Daarom willen wij graag vrijblijvend in contact komen met toekomstige studenten. We kunnen dan tijdens een gesprek vaststellen of deze opleiding de juiste keuze is. Misschien heb je, op basis van je vooropleiding wel recht op vrijstelling voor een bepaald vakonderdeel. Het informatief gesprek, dat wij bij ons zullen hebben duurt circa één uur en is kosteloos. Je kunt ook een terugbelafspraak maken. Dit gesprek zal ongeveer een half uur duren. Bovendien kunnen wij je bij twijfel een proefles aanbieden. Maak snel een afspraak met een studieadviseur. Zie ook de belangrijke informatie omtrent de studiekostenverlaging onder de button aftrek studiekosten.

Beroepsopleiding: Jobcoach/Schuldsaneringscoach

Doelgroep

deze opleiding is bestemd voor communicatieve en sociale mensen, die probleemoplossend willen gaan coachen.

Vooropleiding

middelbaar werk of denkniveau zie kopje talent.

Talent

sociaal, communicatief, met veel sociale vaardigheden.

Aanvang opleiding

Medio september/oktober of in februari/maart. Deze opleiding wordt enkel in Nijmegen verzorgt.

Opleidingsduur

Module 1 ca. 8 maanden. Module 2 ca. 8 maanden. HBO module ca. 8 maanden.

Studietijd

De thuisstudie zal circa 7 uur per module bedragen. De geadviseerde huiswerktijd is mede afhankelijk van je vooropleiding en talent.

Examen

de individuele examens worden afgenomen medio mei/juni of medio december/januari. Dit is afhankelijk van de data van de examens. Na het behalen van deze 6 onafhankelijke deelexamens wordt het overkoepelende Linnartz diploma Jobcoach en/of Schuldsaneringscoach op MBO+ niveau uitgereikt. Studenten die dit Linnartz diploma op HBO niveau uitgereikt willen krijgen, kunnen nog de HBO vakken volgen zie kopje HBO-niveau.

Groepsgrootte

Minimaal 8 maximaal 20 personen.

Beroepsopleiding: Jobcoach/Schuldsaneringscoach

Collegegeld

Module 1: € 2.630,- of 3 termijnen van € 935,-.
Module 2: € 2.995,- of 3 termijnen van € 1.065,-.
HBO module: € 4.405,-.

Zie voor studiekostenverlaging de button aftrek studiekosten.

Boekengeld

Module 1 ca. € 250,-.
Module 2 ca. € 150,-.
HBO module ca. € 350,-

Examengeld

Module 1 ca. € 740,-.
Module 2 ca. € 800,-.
HBO module ca. € 1.730,-.

Het examengeld wordt per examen betaald aan de betreffende examencommissie.

Beroepsopleiding: Jobcoach/Schuldsaneringscoach

Gerelateerde opleidingen

Als deze opleiding je interesseert dan ben je wellicht ook geïnteresseerd in de volgende alternatieven:

Beroepsopleiding: Communicatie P.R. Management
Beroepsopleiding: Small Business Management (De Ondernemers Studie)

Ben je op zoek naar een korte vakopleiding of cursus dan is één van onderstaande opleidingen wellicht iets voor je:

Beroepsopleiding: Jobcoach/Schuldsaneringscoach

Vol- of deeltijdopleiding MBO+/HBO niveau ©

Het lesrooster wordt aan de hand van de inschrijvingen gemaakt. Tijdens het inschrijven kunt u uw eigen voorkeuren aangeven. Zo is het mogelijk om aan te geven op welke dag(en) u de opleiding niet kunt volgen, of u de opleiding in deeltijd of voltijd wenst te volgen en of dit een dag of avondopleiding moet zijn. Binnenkort zal hier het lesrooster vermeld gaan worden.

Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Administratieve Beroepsopleidingen, Talen & Cursussen

Zakelijke, Communicatieve Beroepsopleidingen & Cursussen

Creatieve

Beroepsopleidingen & Cursussen

WhatsApp chat