fbpx

Vakopleiding: Batenmanagement o.a. Lean, Scrum & Six Sigma

Vakopleiding: Batenmanagement met Lean, Scrum & Six Sigma.

Vakopleiding: Batenmanagement o.a. Lean, Scrum & Six SigmaDe afgelopen jaren zijn een aantal management methodieken populair geworden met als doel het continue verbeteren van de kwaliteit en het rendement vanaf de werkvloer tot aan het (Top) management. Een dergelijke aanpak heeft ook ten gevolg dat er een cultuuromslag plaatsvindt in het belang van alle betrokkenen, intern en extern.

Deze HBO vakopleiding voor managers is gericht op behalen van maximaal resultaat. Deze op de praktijk gerichte studie leert u op een integrale wijze toepassen van technieken zoals Kaizen, LEAN, Scrum, Six Sigma, McKinsey 7S, Empowerment, CAPIS, MKB/INK model en Balanced Scorecard.

De hieruit voortvloeiende Plan van Aanpak vertaald zich in KPI’s Key Peformance Indicators voor de individuele medewerker en manager met een hogere verantwoordelijkheid binnen de persoonlijke taakstelling.

Het uiteindelijke doel is een zelflerende organisatie die efficient, degelijk en verfantwoordelijk is voor maximaal rendement en resultaat. Uiteindelijk moet dat de organisatie of bedrijf leren een continue betere organisatie op te leveren voor haar klanten en direct betrokken partners. Voor franchisegevers en -nemers is dat zelfs een must.

Wat houden de onderliggende methoden in?
Deze technieken / methoden zijn in iedere organisatie toepasbaar voor zowel proces- als projectmanagement.

Batenmanagement: Deze methode is de overkoeplende aanpak en gericht op financieel rendement en kostenbesparing. Belangrijk daarbij is het beschikbaar cijfermateriaal (Data) en start dan ook met een nulmeting binnen de scope van het project.

Kaizen: Deze techniek leert u anders kijken naar uw taken met als doel continue verbeteringen door te voeren, daar waar mogelijk met een zo hoog mogelijke kwaliteit.

Lean: Deze van oorsprong door Toyota ontwikkelde aanpak leert u inzicht geven in alle onderdelen van de processen en uw eigen bijdrage daarbij.

Six Sigma: Six Sigma is een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek die een aantoonbare en duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert. Hierbij ligt de focus op wat de organisatie en haar klanten écht belangrijk vindt. Deze aanpak leidt tot het tegelijkertijd reduceren van kosten, het verhogen van de klanttevredenheid en het verkorten van de doorlooptijd.

Scrum: Scrum wordt vaak gebruikt bij producten waarvan de klant c.q. gebruiker nog niet goed weet wat hij wil en waarbij men al doende leert om de eisen en wensen beter te beschrijven en in bruikbare producten om te zetten. Vaak weet men pas wat men wil als men het eerste product, het prototype, ziet en dan worden alsnog de eisen aangepast. Scrum heeft de flexibiliteit om met laat wijzigende eisen en wensen om te gaan. Scrum valt onder de Agile-softwareontwikkeling.

Empowerment: Deze methodiek heeft als doel organisaaties platter te organiseren en mangementlagen te vertalen door verantwoordelijkheden lager in de organisatie neer te leggen. Managers krijgen daarbij naast hun leidingevende taken ook eigen productievere taken.

McKinsey: De 7S aanpak van McKinsey kijkt juist naar de waardeontwikkeling binnen de processen en projecten.

Balanced Scoecard: Met behulp van de Balanced Scorecard methodiek leert u uw plannen inzichtelijke te maken, een niet onbelangrijke factor als u resultaat wilt bereiken. Ook kijken wij naar de organisatie aanpak met het INK/MKB model.

CAPIS: Dit staat voor “Heb je het begrepen” (Capiche). Capis is een ontwikkeling van IWM Management (Martens) en is een integrale leerweg voor specialisten en managers om binnen een jaar alle aspecten van management, methoden en gedrag eigen te maken. Alle hiervoor genoemde methodieken maken daar ook deel van uit.

Uw Scriptie
Als rode draad in deze vakopleiding is het thuis ontwikkelen van uw scriptie uw zogenaamde Plan van Aanpak bij voorkeur gericht op een casus uit het bedrijf/organisatie waar u werkzaam bent. Tijdens de lessen worden uw voortgangsresulaten besproken en ondersteund uw docent daarbij.

Examen
Het examen bestaat uit twee onderdelen: de beoordeling van uw scriptie resultaat en een MC theorie examen met 40 vragen. Na het behalen ontvangt u het Linnartz diploma “Management Consultant Batenmanagement” op HBO niveau.

Vragen
Vakopleiding: Batenmanagement o.a. Lean, Scrum & Six Sigma
Voor overleg of nadere informatie kan u contact opnemen met onze Office Desk:
Mail        info@linnartz.nl
Centraal 024 322 9716
Jessica    0646 428 341
Myon      0642 849 910.

Extra
Linnartz voordeel: Heeft u minimaal 80% van de lessen gevolgd en bent u niet geslaagd, dan kan u kosteloos de benodigde lessen volgen ter voorbereiding op het volgende examen.
Linnartz vindt het belangrijk dat u een goede studiekeuze maakt, daarom kan u altijd een gratis en vrijblijvend informatief gesprek aanvragen met onze studieadviseur. U kan ook een gratis proefles bijwonen.

Opleidingsplaats: Nijmegen.
Geef op uw aanmeldingsformulier duidelijk aan wat eventueel uw eerste en tweede keuze is.

Differentieel voordeel van deze modulaire vakopleiding is dat u veel flexibeler uw tijd kan indelen, terwijl u toch klassikaal onderwijs volgt onder leiding van ervaren praktijkdocenten.

Overzicht Management Methodieken

Vakopleiding: Batenmanagement o.a. Lean, Scrum & Six Sigma
Ter orientatie kan u bij onze Office Desk de gratis syllabus Management Methodieken opvragen met een korte beschrijving van alle hiervoor benoemde technieken.

Het schrijven van uw praktijkopdracht (Scriptie) start vanaf uw eerste lesdag.

Als u heeft ingeschreven voor deze vakopleiding kan u ook een afspraak maken met uw docent om uw potentiele casus alvast te bespreken zodat u geen voorbereidingstijd verloren laat gaan.

 

Vakopleiding: Batenmanagement o.a. Lean, Scrum & Six Sigma.

Doelgroep

Managers en leidinggevende met enige jaren ervaring.

Vooropleiding

Bij voorkeur met voldoende kennis en inzicht in bedrijfsprocessen, zoals bijvoorbeeld Supply Chain Management, naast inzicht in kosten en kapitaalstromen.

Talent

Communicatief, dienstverlenend, eigenzinning en sociaal vaardig.

Aanvang opleiding

Januari, maart, mei, september en november in Nijmegen.

Opleidingsduur

Circa 4 maanden, 2 uur les per week.

Studietijd

Circa 3-6 uur per week, o.a. werken aan uw scriptie.

Examen

Na afloop van uw opleiding. Beoordeling van uw scriptie en het MC Theorie examen.

Groepsgrootte

Maximaal 8 deelnemers per groep.

Vakopleiding: Batenmanagement met Lean, Scrum & Six Sigma.

Collegegeld

€ 1.495,- .

Boekengeld

Circa € 77,-.

Examenkosten

Circa € 225,- inclusief examentraining.

Vakopleiding: Batenmanagement met Lean, Scrum & Six Sigma.

Gerelateerde opleidingen

Naast deze managementorganisatie opleiding adviseren wij u nog de volgende HBO opleiding:

 • Nemas Hoger (Advanced) Management.

Wilt u zich eerst verdiepen in deze methodieken, dan adviseren wij in te schrijven voor:

Masterclass Seminar: Batenmanagement, verbeteringstechnieken & methoden.
Deze wordt gehouden op vrijdag en zaterdag van 10:00 – 16:00 uur, 6 uur les per dag.
Voor lunch wordt gezorgd.

 

  Workshop: Effectief Telefoneren

  Het lesrooster wordt aan de hand van de inschrijvingen gemaakt. Tijdens het inschrijven kunt u uw eigen voorkeuren aangeven. Zo is het mogelijk om aan te geven op welke dag(en) u de opleiding niet kunt volgen en of dit een dag of avondopleiding moet zijn.

  Wilt u met een groep (min. 6 personen) deze workshop volgen? Dan kunnen wij dit ook op maat aanbieden.

  Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

  Niveau

  HBO niveau.

  Vooropleiding

  Bij voorkeur enkele jaren management of leidinggevende ervaring.

  Aanvang opleiding

  Januari, maart, mei, september en november in Nijmegen.

  Opleidingsduur

  Circa 4 maanden, per week 2 uur les.

  Groepsgrootte

  Maximaal 8 deelnemers per groep.

  Examen

  Na afloop van de opleiding examen. Beoordeling scriptie & MC Theorie examen.

  • Kleine lesgroepen
  • Docenten uit de praktijk
  • Lesmateriaal altijd up tot date

  Vakopleiding: Batenmanagement met Lean, Scrum & Six Sigma.

  Vakopleiding: Batenmanagement o.a. Lean, Scrum & Six SigmaDe afgelopen jaren zijn een aantal management methodieken populair geworden met als doel het continue verbeteren van de kwaliteit en het rendement vanaf de werkvloer tot aan het (Top) management. Een dergelijke aanpak heeft ook ten gevolg dat er een cultuuromslag plaatsvindt in het belang van alle betrokkenen, intern en extern.

  Deze HBO vakopleiding voor managers is gericht op behalen van maximaal resultaat. Deze op de praktijk gerichte studie leert u op een integrale wijze toepassen van technieken zoals Kaizen, LEAN, Scrum, Six Sigma, McKinsey 7S, Empowerment, CAPIS, MKB/INK model en Balanced Scorecard.

  De hieruit voortvloeiende Plan van Aanpak vertaald zich in KPI’s Key Peformance Indicators voor de individuele medewerker en manager met een hogere verantwoordelijkheid binnen de persoonlijke taakstelling.

  Het uiteindelijke doel is een zelflerende organisatie die efficient, degelijk en verfantwoordelijk is voor maximaal rendement en resultaat. Uiteindelijk moet dat de organisatie of bedrijf leren een continue betere organisatie op te leveren voor haar klanten en direct betrokken partners. Voor franchisegevers en -nemers is dat zelfs een must.

  Wat houden de onderliggende methoden in?
  Deze technieken / methoden zijn in iedere organisatie toepasbaar voor zowel proces- als projectmanagement.

  Batenmanagement: Deze methode is de overkoeplende aanpak en gericht op financieel rendement en kostenbesparing. Belangrijk daarbij is het beschikbaar cijfermateriaal (Data) en start dan ook met een nulmeting binnen de scope van het project.

  Kaizen: Deze techniek leert u anders kijken naar uw taken met als doel continue verbeteringen door te voeren, daar waar mogelijk met een zo hoog mogelijke kwaliteit.

  Lean: Deze van oorsprong door Toyota ontwikkelde aanpak leert u inzicht geven in alle onderdelen van de processen en uw eigen bijdrage daarbij.

  Six Sigma: Six Sigma is een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek die een aantoonbare en duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert. Hierbij ligt de focus op wat de organisatie en haar klanten écht belangrijk vindt. Deze aanpak leidt tot het tegelijkertijd reduceren van kosten, het verhogen van de klanttevredenheid en het verkorten van de doorlooptijd.

  Scrum: Scrum wordt vaak gebruikt bij producten waarvan de klant c.q. gebruiker nog niet goed weet wat hij wil en waarbij men al doende leert om de eisen en wensen beter te beschrijven en in bruikbare producten om te zetten. Vaak weet men pas wat men wil als men het eerste product, het prototype, ziet en dan worden alsnog de eisen aangepast. Scrum heeft de flexibiliteit om met laat wijzigende eisen en wensen om te gaan. Scrum valt onder de Agile-softwareontwikkeling.

  Empowerment: Deze methodiek heeft als doel organisaaties platter te organiseren en mangementlagen te vertalen door verantwoordelijkheden lager in de organisatie neer te leggen. Managers krijgen daarbij naast hun leidingevende taken ook eigen productievere taken.

  McKinsey: De 7S aanpak van McKinsey kijkt juist naar de waardeontwikkeling binnen de processen en projecten.

  Balanced Scoecard: Met behulp van de Balanced Scorecard methodiek leert u uw plannen inzichtelijke te maken, een niet onbelangrijke factor als u resultaat wilt bereiken. Ook kijken wij naar de organisatie aanpak met het INK/MKB model.

  CAPIS: Dit staat voor “Heb je het begrepen” (Capiche). Capis is een ontwikkeling van IWM Management (Martens) en is een integrale leerweg voor specialisten en managers om binnen een jaar alle aspecten van management, methoden en gedrag eigen te maken. Alle hiervoor genoemde methodieken maken daar ook deel van uit.

  Uw Scriptie
  Als rode draad in deze vakopleiding is het thuis ontwikkelen van uw scriptie uw zogenaamde Plan van Aanpak bij voorkeur gericht op een casus uit het bedrijf/organisatie waar u werkzaam bent. Tijdens de lessen worden uw voortgangsresulaten besproken en ondersteund uw docent daarbij.

  Examen
  Het examen bestaat uit twee onderdelen: de beoordeling van uw scriptie resultaat en een MC theorie examen met 40 vragen. Na het behalen ontvangt u het Linnartz diploma “Management Consultant Batenmanagement” op HBO niveau.

  Vragen
  Vakopleiding: Batenmanagement o.a. Lean, Scrum & Six Sigma
  Voor overleg of nadere informatie kan u contact opnemen met onze Office Desk:
  Mail        info@linnartz.nl
  Centraal 024 322 9716
  Jessica    0646 428 341
  Myon      0642 849 910.

  Extra
  Linnartz voordeel: Heeft u minimaal 80% van de lessen gevolgd en bent u niet geslaagd, dan kan u kosteloos de benodigde lessen volgen ter voorbereiding op het volgende examen.
  Linnartz vindt het belangrijk dat u een goede studiekeuze maakt, daarom kan u altijd een gratis en vrijblijvend informatief gesprek aanvragen met onze studieadviseur. U kan ook een gratis proefles bijwonen.

  Opleidingsplaats: Nijmegen.
  Geef op uw aanmeldingsformulier duidelijk aan wat eventueel uw eerste en tweede keuze is.

  Differentieel voordeel van deze modulaire vakopleiding is dat u veel flexibeler uw tijd kan indelen, terwijl u toch klassikaal onderwijs volgt onder leiding van ervaren praktijkdocenten.

  Overzicht Management Methodieken

  Vakopleiding: Batenmanagement o.a. Lean, Scrum & Six Sigma
  Ter orientatie kan u bij onze Office Desk de gratis syllabus Management Methodieken opvragen met een korte beschrijving van alle hiervoor benoemde technieken.

  Het schrijven van uw praktijkopdracht (Scriptie) start vanaf uw eerste lesdag.

  Als u heeft ingeschreven voor deze vakopleiding kan u ook een afspraak maken met uw docent om uw potentiele casus alvast te bespreken zodat u geen voorbereidingstijd verloren laat gaan.

   

  Vakopleiding: Batenmanagement o.a. Lean, Scrum & Six Sigma.

  Doelgroep

  Managers en leidinggevende met enige jaren ervaring.

  Vooropleiding

  Bij voorkeur met voldoende kennis en inzicht in bedrijfsprocessen, zoals bijvoorbeeld Supply Chain Management, naast inzicht in kosten en kapitaalstromen.

  Talent

  Communicatief, dienstverlenend, eigenzinning en sociaal vaardig.

  Aanvang opleiding

  Januari, maart, mei, september en november in Nijmegen.

  Opleidingsduur

  Circa 4 maanden, 2 uur les per week.

  Studietijd

  Circa 3-6 uur per week, o.a. werken aan uw scriptie.

  Examen

  Na afloop van uw opleiding. Beoordeling van uw scriptie en het MC Theorie examen.

  Groepsgrootte

  Maximaal 8 deelnemers per groep.

  Vakopleiding: Batenmanagement met Lean, Scrum & Six Sigma.

  Collegegeld

  € 1.495,- .

  Boekengeld

  Circa € 77,-.

  Examenkosten

  Circa € 225,- inclusief examentraining.

  Vakopleiding: Batenmanagement met Lean, Scrum & Six Sigma.

  Gerelateerde opleidingen

  Naast deze managementorganisatie opleiding adviseren wij u nog de volgende HBO opleiding:

  • Nemas Hoger (Advanced) Management.

  Wilt u zich eerst verdiepen in deze methodieken, dan adviseren wij in te schrijven voor:

  Masterclass Seminar: Batenmanagement, verbeteringstechnieken & methoden.
  Deze wordt gehouden op vrijdag en zaterdag van 10:00 – 16:00 uur, 6 uur les per dag.
  Voor lunch wordt gezorgd.

   

   Workshop: Effectief Telefoneren

   Het lesrooster wordt aan de hand van de inschrijvingen gemaakt. Tijdens het inschrijven kunt u uw eigen voorkeuren aangeven. Zo is het mogelijk om aan te geven op welke dag(en) u de opleiding niet kunt volgen en of dit een dag of avondopleiding moet zijn.

   Wilt u met een groep (min. 6 personen) deze workshop volgen? Dan kunnen wij dit ook op maat aanbieden.

   Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

    

    

    

    

    

   Administratieve Beroeps- & Vakopleidingen.

   Zakelijke, Communicatieve Beroeps- & Vakopleidingen.

   Creatieve Beroeps- & Vakopleidingen.
   WhatsApp chat