Linnartz opleidingengroep Linnartz opleidingengroep, gevestigd aan St. Annastraat 13, 6524 EB Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.linnartz.nl St. Annastraat 13, 6524 EB Nijmegen 024-3229716

Persoonsgegevens die wij verwerken

Linnartz opleidingengroep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Te denken valt aan gegevens die te maken hebben met de opleiding die u volgt, gegevens die nodig zij om een studieadviesgesprek in te plannen en/ of  om uw verzoek tot een offerte te behandelen. Daarnaast houden wij gegevens bij die te maken hebben met de opleiding die u volgt. Te valt denken aan aanwezigheid en resultaten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Adres gegevens
-Geboortedatum
-Telefoonnummer ( privé en eventueel werk)
-E-mailadres ( privé en eventueel werk)
-IP-adres
-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een inschrijfformulier in te vullen op deze website, in correspondentie en telefonisch.
-Gegevens over uw activiteiten op onze website
-Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
(bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
-Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@linnartz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Linnartz opleidingengroep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief (hier dient u zelf voor in te schrijven) en om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– U volgt een opleiding en daarvoor verwerken wij gegevens van u.
(naw, email, geboortedatum, opleidingsresultaten)

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Linnartz opleidingengroep analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Linnartz opleidingengroep volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Linnartz opleidingengroep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Linnartz opleidingengroep) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Linnartz opleidingengroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Studenten:

persoonsgegevens   >10 jaar na eindigen opleiding > Dit is nodig voor het diploma archief

Adres                            >10 jaar na eindigen opleiding > Dit is nodig voor het diploma archief

Studievoortgang/       >10 jaar na eindigen opleiding > Dit is nodig voor het diploma archief
prestatie

Websitebezoeker:

Ip adres                         > 1 jaar > Om onze websitedata nog beter aan te sluiten op de wensen van de bezoeker

Geïnteresseerde: ( aanvraag studieadviesgesprek en offerte aanvraag)

persoonsgegevens   >1  jaar > Dit is nodig om u verzoek te behandelen en u op een later tijdstip eventueel te benaderen

Delen van persoonsgegevens met derden

Linnartz opleidingengroep deelt enkel uw persoonsgegevens (Naw gegevens) met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Linnartz opleidingengroep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Linnartz opleidingengroep uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Te denken aan een centrale examen inschrijving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Linnartz opleidingengroep gebruikt functionele, analytische en tracking cookies, deze leest u terug in onze cookieverklaring. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Linnartz opleidingengroep gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Hier kunt u ook bekijken welke cookies onze website gebruikt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Linnartz opleidingengroep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@linnartz.nl.

Linnartz opleidingengroep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Linnartz opleidingengroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@linnartz.nl