fbpx

Studiesubsidie STAP

Rekenvoorbeeld studiekosten aftrek

Rekenvoorbeeld studiekosten aftrek

Een rekenvoorbeeld voor werkende studenten die een opleiding gaan volgen.

  • Iemand gaat een éénjarige beroepsopleiding volgen die in totaal
    bruto zal bedragen; 7.000,-
  • De niet aftrekbare drempel bedraagt: 250,-
  • Aftrekbaar bedrag: 6.750,-
  • Je bruto studiekosten zijn: 6.750,-
  • minus 42% aftrek van € 6.750,- (als u in deze belastingschijf valt) is: 2.835,-
  • Bruto kosten éénjarige beroepsopleiding is: 7.000,-
  • Belasting aftrek 42% is: 2.835,-
  • Effectieve netto studiekosten bedragen: 4.165,-

Volg je een opleiding die langer duurt dan 1 jaar, dan zijn de kosten die je in 2019 maakt nog aftrekbaar. In 2020 zal er een nieuwe regeling (scholingsvoucher) komen. De exacte invulling hiervan is nog niet duidelijk.

Bekijk onze opleidingen

Studiesubsidie STAP

Studiesubsidie STAP
Iedereen heeft recht op betaalbaar en goed onderwijs, zoals Linnartz vak- en beroepsopleidingen, seminars, Online trainingen en Post HBO trajecten.
Als u een Linnartz vak- of beroepsopleiding volgt dan mag u de uitgaven hiervoor fiscaal in aftrek brengen middels de aftrek scholingsuitgaven. De kosten moeten door u of uw fiscale partner worden gemaakt en de studie of opleiding moet zijn gericht op uw beroep of uw toekomstige beroep.

Deze regeling vervalt per 1 juli 2022 en wordt vervangen door de STAP subsidie van 1.000,- euro met ingang van 1 januari 2022. Zie onder www.stap-budget.nl.

U dient dus zelf de opleiding te hebben betaald aan Linnartz. Leent u bijvoorbeeld hiervoor bij familie of derden dan dienen zij dat bedrag eerst op uw rekening te storten. Als andere dan u hebben betaald zal de fiscus uw aftrek niet accepteren.

Wat wordt aangemerkt als studiekosten?
Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de studie of opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken zoals woordenboeken, studiemateriaal zoals schriften, pennen, rekenmachine, software licenties,  en andere boeken die eventueel voor de studie benodigd zijn. Een computer of laptop die nodig is voor de opleiding is niet meer aftrekbaar.

De teruggaaf is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen uw inkomen belast is en bedraagt 36,55, 40,85 of 51,95 procent. Deze percentages zijn onder voorbehoud van nieuwe wetswijzigingen.

Aftrek scholingsuitgaven regelingen
Ondanks eerdere berichten zal de scholingsaftrek ook nog in 2020 en 2021 gelden. De fiscale regeling voor aftrek van scholingsuitgaven blijft vooralsnog bestaan. Dit staat in een brief van de ministers van SZW en OCW.

Werkende die een opleiding of studie voor een beroep volgen, kunnen  kosten hiervan in aftrek brengen als scholingsuitgaven. In de toekomst zal de scholingsaftrek gewijzigd worden in de individuele leerrekening.
Deze regeling is speciaal voor mensen die uit zichzelf minder snel geneigd zijn om scholing te volgen, maar waarvan het maatschappelijk belang van scholingsdeelname groot is. Wanneer deze nieuwe regeling van start gaat is nog niet bekend, wij hopen dat dit aankomende zomer bekend zal worden. Door de vele onduidelijkheden is het dus nog mogelijk om de studiekosten in 2020 in aftrek te brengen als scholingskosten.

Bedrijven en Instellingen
Bedrijven en instellingen mogen hun medewerkers/personeel of de ondernemer zelf, tegen zéér geringe kosten, opleiden in diverse vak- en beroepsopleidingen die de organisatie ten goede komen. Zij genieten volledige scholingsaftrek op studiekosten.

De ARBO-wet schrijft voor dat elke onderneming of instelling verplicht is om het personeel (bij) te scholen/trainen. Bedrijven en instellingen die zich niet aan deze wetgeving houden kunnen een boete verwachten.

Ondernemers
Voor het op peil houden van de kennis en het op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn de scholingskosten waarvoor een leertraject nodig is als zakelijke kosten aftrekbaar van de bedrijfswinst.

Werknemers
Op zich zelf staande cursussen die niet binnen een leertraject vallen, maar wel passen binnen een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking kunnen met inbegrip van reis- en verblijfkosten door de werkgever belastingvrij worden vergoed.

Studiesubsidie STAPHeeft u nog specifieke vragen neem dan contact met Linnartz op.
Email info@linnartz.nl
Centraal 024 322 9716

 

 

 

WhatsApp chat